רשת רשימה
  1. 1
  2. Xהצג הכל

Vender

מהדורה מוגבלת של חולצות הלב של Vneder עם הכיתוב  Ieft my heart in Tel-Aviv

עבור כל חולצה בוחרים את צבע הלב שרוצים:) כל חולצה מודפסת לפי הזמנה אישית

רשת רשימה
  1. 1
  2. Xהצג הכל